Organisationsteori

Foto: baratunde CC-BY-NC-SA, on Flickr

Varför är det intressant och relevant att ta upp olika typer av organisationsteoretiska perspektiv? En viktig utgångspunkt är att ett sådant perspektiv kan möjliggöra utveckling genom att man kan göra en kritisk analys av sin organisation och hur man agerar i olika typer av situationer. Forskningen inom organisationsteori har lite drygt … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden