Mod att förändra

CourageNr1_ledare

Ledare i Courage #1: Courage står för mod att förändra och jag tror på förändring. Jag har sett så många som varit helt uträknade resa sig och förändra sina liv. En av dem är Lennart, som blev mr Aluma med många Malmöbor. När vi träffades första gången hade han nyligen valt bort drogerna och bodde på ett härbärge. På … [Läs mer...]

”Man kanske kan ta det här, och göra så här – eller så här…”

NIC_10_Foto_Apokalyps_s36

NIC träffar två industridesigners som hittade varandra och energin till att skapa utifrån det förbrukade. Längst ute på en kaj i en del av Malmös stora hamnområde har Apokalyps Labotek flyttat in, och hittat en plats för experimenterande och möten med samarbetspartners. Egna projekt blandas med uppdrag för kommuner, högskolor och … [Läs mer...]

Om kraften i ”som om”

NIC10_kronika_som_om

Vårt samhälle är ett förändring­arnas samhälle. Vi märker detta överallt. Men att säga att vi lever i ”ett förändringarnas samhälle” är inte tillräckligt. De föränd­ringar som vi måste hantera innehåller allt oftare genuina osäkerheter. Sådana osäkerheter kan inte elimineras, inte ens minskas, genom en mera noggrann och … [Läs mer...]

Röster om ledarskap

Videoklipp: Röster om ledarskap som samhällsentreprenör

Vision, handlingskraft, involverande, nätverkande, genomförande. Det här är olika sidor av ledarskap som är viktiga för att driva förändring, men behöver man hantera allt på en gång? Vi samlade perspektiv på ledarskap från personer som har mött många samhällsentreprenörer. Röster #1: Videointervju med Peter Bjerg, … [Läs mer...]

Lånekläder = det nya svarta

Klädotekets lokal på kulturhuset Kontrapunkt i Malmö, juni 2011

”En plats där moderäven möter miljöjuppien i ett lättsamt men konkret svar på slit- och slängkulturen.” Så står det på Klädotekets hemsida, där man sedan våren 2011 kan skaffa sig ett lånekort och låna – kläder. - Man kan se det på flera sätt: kulturellt, ekonomiskt eller konsumtionskritiskt. Vi vill lämna det öppet, … [Läs mer...]

Med blick för oanade resurser

NIC_10_CPE_s22-23

CPE – Centrum för Publikt Entreprenörskap – kom till för att stötta samhällsutvecklande idéer. Sedan 2009 ger de gratis stöd till samhällsentreprenöriella initiativ i Skåne inom vitt skilda områden. Ingemar Holm har varit med sedan starten. I maj 2012 kom SOCAP till Malmö. Vad är det? – SOCAP är en mötesplats där … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden