Hur lockar vi fram gruppens potential?

Som människor har vi förmåga att lära av våra erfarenheter och att anpassa oss till nya förutsättningar. Genom att medvetet reflektera över våra erfarenheter kan vi träna oss i att bidra till mer konstruktiva grupprocesser. Vilken roll tar jag själv i grupper och hur kan gruppers utveckling förstås? Möjligheterna med väl … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden