Mondragon – ett annat sätt att se på företagande?

I en baskisk dalgång grundades för mer än femtio år sedan Mondragon, som idag utvecklats till världens största arbetarkooperativ, eller mer korrekt beskrivet en federation av mer än 100 mindre och större kooperativ. 2010 arbetade totalt 83 869 personer inom Mondragons verksamheter, och den totala omsättningen uppgick till 140 miljarder … [Läs mer...]

Organisationsteori

Foto: baratunde CC-BY-NC-SA, on Flickr

Varför är det intressant och relevant att ta upp olika typer av organisationsteoretiska perspektiv? En viktig utgångspunkt är att ett sådant perspektiv kan möjliggöra utveckling genom att man kan göra en kritisk analys av sin organisation och hur man agerar i olika typer av situationer. Forskningen inom organisationsteori har lite drygt … [Läs mer...]

Vilken form?

I vilken form ska man starta? Om en idé eller ett initiativ behöver en formell organisation är det dags att titta på olika möjligheter. Är det en affärsverksamhet du vill utveckla? Då kan det vara en företagsform som gäller. Valet av företagsform beror på verksamhetens karaktär, hur många och vilka man är som startar men också … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden