De digitala möjligheterna

De digitala möjligheterna

Stora möjligheter, små kostnader Samtalen online fortsätter att öka och de digitala nätverken blir alltfler. Från en dominerande massmedial envägskommunikation har internet drivit fram en kommunikation från många till många. Interaktionen sker med hjälp av en mängd olika verktyg och kanaler, de flesta med stora möjligheter till … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden