Kommunikation online – hur gör andra?

bambuser.com

Vilka strategier använder andra för att berätta, sprida och få dialog? Bambuser ger möjligheten att streama video från mobiler och webbkameror. Bland annat har verktyget fått stor uppmärksamhet för användningen i frihetsrörelser, som i Egypten under januari 2011. Många organisationer i Sverige använder bambuser för att sända video … [Läs mer...]

De digitala möjligheterna

De digitala möjligheterna

Stora möjligheter, små kostnader Samtalen online fortsätter att öka och de digitala nätverken blir alltfler. Från en dominerande massmedial envägskommunikation har internet drivit fram en kommunikation från många till många. Interaktionen sker med hjälp av en mängd olika verktyg och kanaler, de flesta med stora möjligheter till … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden