Pitcha idéen

Foto: By-nc-sa - rocketcandy på Flickr

När man har en idé och vill fånga den man möter, hur gör man då för att väcka intresset? Hur kan vi berätta så att fler vill bli delaktiga i att förverkliga idén, så att olika aktörer vill bidra med resurser? Att ge en levande bild av det man skulle vilja göra är viktigt för att intressera fler. En poäng med att skapa ett stort … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden