Vad är en Frivilligcentral?

Alexandra Fritzson, Frivilligcentra Malmö. Foto: Jenny Ljunggren.

En grund i frivilligcentralernas arbete är att engagera människor utifrån deras egna önskningar och behov, med utgångspunkten att alla människor har något att ge. En frivilligcentral kan vara organiserad på olika sätt och drivas av olika aktörer, både ideell och offentlig sektor. Verksamheten i sig kan också se olika ut. Vissa … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden