Yalla Trappan – ett arbetsintegrerande socialt företag

bild1

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag. Uttrycket ”arbetsintegrerat” skall i detta sammanhang förstås ur två perspektiv: För det första är det övergripande målet för Yalla Trappan att bidra till att skapa arbete åt kvinnor som annars har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och för det andra står det för … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden