Vad är en Frivilligcentral?

Alexandra Fritzson, Frivilligcentra Malmö. Foto: Jenny Ljunggren.

En grund i frivilligcentralernas arbete är att engagera människor utifrån deras egna önskningar och behov, med utgångspunkten att alla människor har något att ge.

En frivilligcentral kan vara organiserad på olika sätt och drivas av olika aktörer, både ideell och offentlig sektor. Verksamheten i sig kan också se olika ut. Vissa frivilligcentraler drivs som en mötesplats för människor där man kan träffas och hitta på aktiviteter tillsammans medan andra är en sluss till frivilligt engagemang på olika sätt. Många frivilligcentraler arbetar också med att förmedla kontakt mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd. Hur frivilligcentralen väljer att utforma sitt arbete beror på den lokala kontexten och behoven. Läs gärna mer om frivilligcentralers arbete på http://www.frivilligcentralerna.nu/.

Alexandra Fritzson, Frivilligcentra Malmö. Foto: Jenny Ljunggren.

Alexandra Fritzson, Frivilligcentra Malmö. Foto: Jenny Ljunggren.

Exemplet: Frivilligcentra Malmö
I Malmö finns det ett rikt föreningsliv och många olika mötesplatser. När initiativet togs för att starta en frivilligcentral var behovet inte att skapa en ny mötesplats, utan snarare att förenkla vägarna till redan befintliga verksamheter och aktiviteter.

”Vi valde att koncentrera vårt arbete kring att guida till engagemang. Vi ser engagemang som både en aktiv fritid och ideella uppdrag. Vi tar reda på individens intresse och möjligheter och utifrån det tipsar vi och guidar till föreningar, engagemang och aktiviteter. Det kan både handla om att engagera sig vid enstaka tillfällen eller göra något under en längre tid”, förklarar Alexandra Fritzson som är verksamhetsledare på Frivilligcentra Malmö.

För att individen ska få ett gott mottagande i sitt engagemang arbetar Frivilligcentra också med att stärka aktörer utifrån ett inkluderande perspektiv.

Frivilligcentras erfarenhet har lärt dem att individer har svårt att veta vad de vill göra om de inte vet vad som finns att göra. Därför har de också valt att arbeta med att uppmärksamma engagemang genom att skapa möjlighetsplatser där personer direkt kan möta föreningar, mötesplatser och aktiviteter. En sådan är Open your eyes to Malmö, och ett annat exempel är Engagemangscaféer.

Tips för att starta en frivilligcentral:

  • Skaffa dig kunskap om det lokala föreningslivet och kommunens arbete med mötesplatser och frivillighet.
  • Fråga människor om vilka behov de ser.
  • Samla nyckelpersoner och böra en dialog för att bygga något tillsammans. Ta tillsammans fram mål och syfte med verksamheten.
  • Sök finansiering hos kommunen, via olika stiftelser/fonder och projektpengar.

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden