Mod att förändra

CourageNr1_ledare

Ledare i Courage #1:

Courage står för mod att förändra och jag tror på förändring. Jag har sett så många som varit helt uträknade resa sig och förändra sina liv.

En av dem är Lennart, som blev mr Aluma med många Malmöbor. När vi träffades första gången hade han nyligen valt bort drogerna och bodde på ett härbärge. På ett år byggde han upp sitt nya liv med ett eget förstahandskontrakt, en fast anställning på Aluma, mc-körkort och en massa nya vänner.

Tillsammans rekryterade vi Alumaförsäljare bland de hemlösa män och kvinnor som stod längst ifrån bostadsmarknaden, eftersom vi var övertygade om att de skulle ha störst nytta av att sälja tidningen. Nästan alla ansågs som hopplösa fall av myndigheterna.
19 av de 28 män och kvinnor som sålde Aluma under första halvåret fick inom några år en egen lägenhet. Nio fick jobb.

Men hur ser vägen in på arbetsmarknaden ut för en person som stått utanför i många år? Eller aldrig kommit in. Jag upplever att attityden gentemot personer som är arbetslösa har hårdnat. Jag hoppas att Courage ska bli en möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill erbjuda möjligheten till män och kvinnor som är arbetslösa eller har en inkomst som inte räcker att sälja Courage. Vår ambition är att anställa ett antal försäljare och att starta nya verksamheter för att skapa fler arbetstillfällen. Vi vill skapa fler alternativ för att fler ska vilja förändra. Förändring är på gång, jag känner det i luften.

Lennart lever inte längre, men jag vet vad han hade sagt om allt som hänt i vår stad: Vi människor behöver känna hopp inför framtiden och känna att vi finns i ett sammanhang. Det viktigaste jag lärde mig av Lennart var hans livsglädje och hans tacksamhet över att ha överlevt år av missbruk och kriminalitet.

När jag slutade som chefredaktör för Aluma så slutade jag också att läsa tidningar och jag har följt nyhetsrapporteringen väldigt sporadiskt de senaste åren. Av den enkla anledningen att jag blir så fruktansvärt upprörd över så mycket som jag läser om och som jag inte kan påverka. Med Courage vill vi lägga pussel för att se helheten, hur allt hänger ihop och visa på lösningar. Vi kommer inte lägga energi på att leta efter fel utan lägga all kraft på att visa på lösningarna.

Vi ställer oss frågan: Hur får vi ett samhälle som fungerar för alla?

Elisabeth Gudmundson
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Ledare publicerad i tidningen Courage #1, hösten 2012

402439_292027990914407_128555241_n

”Courages publicistiska målsättning är att skapa debatt och opinion kring frågor som rör försäljarna – hur vi skapar ett samhälle som fungerar för alla.”

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden