Kommunikation online – hur gör andra?

bambuser.com

Vilka strategier använder andra för att berätta, sprida och få dialog?

Bambuser ger möjligheten att streama video från mobiler och webbkameror. Bland annat har verktyget fått stor uppmärksamhet för användningen i frihetsrörelser, som i Egypten under januari 2011. Många organisationer i Sverige använder bambuser för att sända video från seminarier. I Malmö finns också möjligheten att sända video live på den lokala öppna kanalen, genom initiativet Imago Malmö.

”Cellphones Become the World’s Eyes and Ears on Protests”, artikel i NY Times

School of Everything är en plattform online som bygger på att alla har något att lära ut, och att alla har något att lära sig. Privatpersoner, organisationer och lärare kan bli medlemmar och erbjuda det man vill lära ut, eller söka efter något man är nyfiken på.

The Fair Tailor tillverkar rättvist producerade skjortor i Nepal. Under sin uppstart bloggade de steg-för-steg om etableringen. Bloggen ligger kvar på http://thefairtailor.blogspot.com/

Fanzingos Ljudkalender
I Alby finns Fanzingo – ett mediehus för unga. 2010 skapade de en ljudkalender. Samuel Sjöblom är en av verksamhetsledarna, här intervjuad:

”Det är ett ständigt arbeta med att nå ut med de produktioner som vi gör. Vi har länge jobbat med redan befintliga strukturer, Sveriges Radio, SVT, UR osv. Men nu har vi också på senare tid börjat bygga upp egna plattformar för att sprida det som görs. En sån satsning som vi gjorde nu i julas hette Ljudkalendern, och var en klassisk julkalender men digital. Där publicerade vi bidrag från två av våra redaktioner, Bootkyrka 15 minutes och Radio Totalnormal. Bakom varje lucka fanns en historia med en väldig mångfald av perspektiv och berättelser, både på jul som fenomen men också helt andra saker. Att leva, att vara unga idag, och från Radio Totalnormal att ha erfarenhet av psykisk ohälsa. Ljudkalendern spred vi på facebook och fick en väldig fjung på antalet besök. Så titta in på ljudkalendern.nu om ni vill hitta ett bra sätt att överraska er mottagare och sprida era budskap.”

Talk2Croydon – Verktyg för medborgares samtal och involvering
I Croydon, södra London, finns sedan 2007 en plattform online för medborgarinvolvering, med verktyg för bland annat debatt och omröstningar. Satsningen har vuxit fram i ett samspel mellan organisationen Croydon Voluntary Action och parners inom det offentliga. Jo Gough var ansvarig för projektet med att skapa plattformen tillsammans med projektledaren Sarah Taylor: ”Talk2Croydon servar och sammankopplar två olika målgrupper, dels är det gruppen av drivande lokala personer – anställda eller ideellt engagerade i arbete som stärker civilsamhället – och dels är det generella allmänheten. Teknologin underlättar bara.”
”När du väljer web 2.0 så tar du en risk. Vi ville skapa ett verktyg som var öppet och demokratiskt. Vi är inte ute efter att bidra med innehåll”
Läs mer om deras arbete med att skapa en plattform för lokal kommunikation i boken Social by Social.

Kalasvideon ”Happy Birthday Transition Heathrow”

Ett exempel på en kortare film som fångar människorna i ett pågående engagemang är en produktion som gjordes när projektet Transition Heathrow i England firade 1-år. I filmen får vi en bild av platsen och de idéer om energi, odling och gemensam användning av resurser som omställningsprojektet arbetar för. Men framförallt lyfter filmen fram berättelserna från de som är med. Vi får lyssna till deras motivation och vad engagemanget betyder för dem som personer. Film kan vara ett starkt verktyg för att lyfta fram den här typen av personliga berättelser.

Rebecca Allen Lamptey

Rebecca Allen Lamptey, kommunikatör på Mötesplats Social Innovation

”Som kommunikatör är det min främsta uppgift att lyfta fram goda exempel på samhällsentreprenörskap i Sverige. Vi har en nationell målgrupp men också en internationell och för dem vill visa vad som händer i Sverige vad gäller samhällsentreprenörskap, vad det innebär med sociala innovationer för oss och hur samarbeten bidragit till lösningar på stora samhällsutmaningar. I flera kommuner kan vi se nya former av samarbeten mellan ideell, offentlig och privat sektor, Södertälje är ett sådant exempel. Vissa kommuner har även skapat sociala investeringsfonder där man helt enkelt satsar på samhällsentreprenörer som en del av utvecklingen. I sommar lanserar vi en ABC, en fickhandbok, om just sociala investeringsfonder. Det som annars trendar inom området just nu är olika metoder för att mäta resultat, det handlar inte enbart om det monetära värdet utan snarare hur man bidrar till samhället – och hur kan vi mäta samhällsutveckling?
Publikationer är ett sätt som vi kommunicerar på, men vi använder oss av sociala medier som Facebook och Twitter samt event som vi arrangerar, ofta i samarbete med andra intressenter. Det är viktigt att omvärldsbevaka och att skaffa sig ett så brett nätverk som möjligt för att ta del av och sprida nyheter, event och uppmärksamma eldsjälar, samhällsentreprenörerna. Vi försöker också lyfta fram olika röster och perspektiv på vår webb genom att bjuda in olika aktörer att gästblogga hos oss om sin verksamhet samt en serie gästkrönikor från olika sektorer. Därigenom når vi även nya nätverk och människor som vi annars inte når. Jag jobbar mycket med att länka vidare till fördjupad läsning samt sprida strategiskt via facebook och twitter.”

bambuser.com

bambuser.com

 

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden