De digitala möjligheterna

De digitala möjligheterna

Stora möjligheter, små kostnader

Samtalen online fortsätter att öka och de digitala nätverken blir alltfler. Från en dominerande massmedial envägskommunikation har internet drivit fram en kommunikation från många till många. Interaktionen sker med hjälp av en mängd olika verktyg och kanaler, de flesta med stora möjligheter till låga kostnader. Att publicera texter och bilder, spela in film eller musik är i sig inte något nytt, men verktyg för att skapa och dela material digitalt blir alltmer etablerade och tillgängliga att använda utan kostnad. De senaste åren har open source-program för medieredigering börjat användas allt bredare, Audacity som redigerar ljud är ett av flera exempel. På samma sätt har kostnadsfria funktioner för att skapa hemsidor och bilda sociala nätverk kommit att få allt större betydelse för människors möjligheter att organisera och involvera sig själva och andra i initiativ.

”För samhällsentreprenörer är den stora frågan inte längre vad vi har rådet med utan snarare hur vi använder det bäst”, menar Nick Temple i Social by Social.

Att fånga intresset och involvera kräver eftertanke och en hel del experimenterande. Att nätverka online tar tid, men den kanske är väl investerad? Svaret står i relation till idéen. Vad är det vi vill göra, och hur kan sociala medier eller andra digitala verktyg vara ett stöd? Möjligheterna som kommunikation genom internet och sociala medier ger är många. Här är några centrala aspekter:

  • Vi kan ge insyn i en pågående process för att öka intresset, till exempel med en blogg med löpande uppdateringar.
  • Möjligheten att berätta genom bild, video och ljud kan aktivera många sinnen och fånga uppmärksamheten.
  • Deltagande och interaktion kan skapas med många fler än de som ingår i till exempel en projektgrupp.
  • Vi kan nå ut till intresserade som annars inte hade hört talas om verksamheten.
  • Nätverkande: Möjlighet att skapa, behålla och utveckla kontakter.
Foto: Patricia Mellin, cc-by-nc-sa, Flickr

Foto: Patricia Mellin, cc-by-nc-sa, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden