10 snabba

10_tips_thumb_red

10 SNABBA TIPS FÖR GENOMFÖRANDE AV IDÉER

→ Dela! Formulera idéen och berätta för en annan person.

→ Bli fler om idéen. Vilka vill du samarbeta med?

→ Bygg nätverk. Vilka kan vara allierade och stödja?

→ Starta i att göra. Att ta konkreta steg ger energi!

→ Vidareutveckla idéen. Tänk i scenarier – hur kan genomförandet se ut?

→ Prata med de som berörs. Lyssna, involvera och skapa tillsammans.

→ Hypa – sprid ordet redan innan genomförande och kommunicera öppet.

→ Starta med de resurser som finns. Vad har vi, och vad kan vi få hjälp med?

→ Stanna upp och tänk kring din drivkraft och motivation.

→ Fira framgångar och berätta om erfarenheter.

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden