Röster från bidragsgivare

Foto: Patricia Mellin, cc-by-nc-sa, Flickr

Susanne Arnehed, samordnare på Allmänna arvsfondens kansli

Vad är bra att framhålla när man söker från er fond?
Det egna, det nya, det spännande.

Vilket är den vanligaste anledningen till att ni avslår en ansökan?
Att föreningen söker pengar för sin ordinarie verksamhet.

Vilket är ditt bästa tips för en bra ansökan?
Samarbeta och tänk annorlunda!

Källa: ”Show me the money” en handbok i att hitta pengar till sin idé, LSU 2006

= = = = = = = = = =

Roger Johansson, handläggare på Ungdomsstyrelsens internationella enhet

Vad är bra att framhålla när man söker er fond?
Att projektet bidrar till att bryta gränsen mot EU:s nya grannländer.

Vad är den vanligaste anledningen till att ni avslår en ansökan?
Att de som söker inte känner till bidragsgivarens riktlinjer.

Vilket är ditt bästa tips för en bra ansökan?
Var konsekvent, ansökans delar ska hänga ihop.

Källa: ”Show me the money” en handbok i att hitta pengar till sin idé, LSU 2006

= = = = = = = = = =

Genti Cifliku, projektledare Malmö stad, handläggare för Kulturexpressen

Vad är viktigt att tänka på när man söker stöd?
Det viktigaste är att tro på den idéen som du jobbar med. Formulera dig väl, med bra argument. Ställ många frågor till dig själv kring den ansökan som du håller på med. Det är viktigt att både brinna för idéen, men att också vara noggrann med att presentera hur du tänker. Sen får man också ha lite flyt och vara rätt i tiden, men det tror jag många är. Om man brinner för en idé så är den också grundad på vissa behov som man tycker är viktiga.

Ur videointervju, http://vimeo.com/19964520

= = = = = = = = = =

Erik Hägglöv, Sparbanken Nord

Intervjuad av Erika Augustinsson i skriften Samhällsentreprenören – förebild för framtiden (Arena för tillväxt)

”Erik Hägglöv betonar att det finns två viktiga faktorer för samhällsentreprenörer att tänka på när de är i kontakt med banker. I första hand handlar det om att införskaffa finansiell kompetens, som han menar är både underskattad och för bristfällig hos många. Det räcker inte med en vilja att göra gott, man måste ha en uthållig ekonomisk plan.
- Banker är ju lite av ett konservativt mammons tempel.  Så den andra viktiga faktorn är att lägga ner tid på att handläggare verkligen förstår affärsidén.”

Foto: europeanvoice, Flickr

Foto: europeanvoice, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden