Hur hitta finansiering?

Foto: August Nilsson, cc-by-nc-sa

Var hittar vi stöd och projektmedel? Vad är viktigt att tänka på för att få igenom en ansökan?

Det finns många möjligheter att söka finansiellt stöd genom projektbidrag eller stipendier. Steget behöver inte vara så stort, det viktiga är att tro på idén och att pröva olika vägar. Crowd funding, många som bidrar med mindre summor, sponsring eller lån kan vara alternativ eller komplement.
En mer långsiktig finansiering av en verksamhet kan vara en utmaning att hitta en modell för, men medel för tidsbegränsade projekt eller pengar för uppstart finns i stor utsträckning.

Ett sätt att skaffa sig en överblick över olika möjligheter till finansiering kan vara att tänka utifrån olika nivåer.

 • Vilka möjligheter finns lokalt, i din närhet? Ofta finns kommunala stöd till kultur, arbete med unga eller till miljöarbete. Finns det organisationer eller företag lokalt som skulle kunna vara intresserade att stödja din idé med resurser?
 • Regionalt kan det finnas projektmedel att söka från det offentliga. Västra Götalandsregionen har under 2009-2012 ett program för socialt entreprenörskap.
 • Nationellt finns projektmedel att söka från myndigheter som Ungdomsstyrelsen eller Arvsfonden.
 • EU-medel finns för projekt inom en rad områden som landsbygdsutveckling eller aktivt medborgarskap.
 • Det finns också många fristående fonder och stipendier.

Utifrån idén, vilka stöd kan vara lämpliga? Om du ser flera olika vägar kan du skapa ett schema med olika fonder, bidragsgivare och skriva in när ansökningsdatum ligger. Sedan är det bara att söka! En bra översikt för olika finansieringsvägar finns genom Selfmade.

Förstudie som form
Ofta finns möjligheten att söka stöd för att genomföra en förstudie inför ett större projekt. Det här kan vara ett bra sätt att skapa möjlighet att etablera samarbeten och att pröva idén eller delar av idén i mindre skala.

Om du nu är på god väg att sätta fingrarna mot tangenterna för att skriva fram en ansökan, vad kan vara viktigt att tänka på?

 • Idén är viktig, att kunna presentera det du vill göra så mottagaren kan ta till sig tankarna. Vad är inspirerande och viktigt med idée?
 • Samtidigt är det centralt att se till de riktlinjer och syften som formuleras från den som du ansöker till. Finns det något särskilt som kan lyftas fram som stödjer din idé? Om du söker sponsring från företag kan en hjälp vara att se om de har någon policy som du kan använda dig av i din formulering av en förfrågan, säg det med deras egna ord!
 • Att skapa en relation till bidrags- eller uppdragsgivaren är ett sätt  att få mer information om förutsättningarna för att få stöd. Du kan till exempel fråga vilka initiativ som tidigare har beviljats. En etablerad kontakt kan också underlätta om du kommer tillbaka med fler idéer i framtiden.
 • Språk och tydlighet. Att enkelt beskriva vad man vill göra är en viktig utmaning. Låt flera par ögon läsa din ansökan. Var beredd att bearbeta texten!
 • Illustrationer. Om en idé känns svår att beskriva med ord kan illustrationer vara ett bra stöd. (Exempelvis  Fotoboken om Sverige, urvalsprocessen)
 • När vi tittar på möjligheten att söka projektmedel kan det vara bra att ha med sig att projektbidrag innebär ett uppdrag. Kika på villkoren som är kopplade till projektstödet för att veta vad som är viktigt att förhålla sig till.

Vilka intäkter och kostnader kommer finnas i projektet?
En budget är viktig både för att motivera behovet av finansiellt stöd, men också för att visa att projektet är genomförbart. Det gäller att skaffa sig en bild av vad saker kostar och att göra en budget som står i proportion till projektets idé. Samtidigt är det viktigt att inte lägga sig för lågt, då kan det finnas en risk att planeringen uppfattas som orealistisk.
För löner är en utgångspunkt att fundera på vilket ansvar och krav som ställs på jobbet, och utifrån det hitta en nivå. Ett tips är att titta på lönestatistik för att få något att jämföra med, till exempel på lonestatistik.se. Glöm inte att räkna med påslag för arbetsgivaravgifter och övriga avgifter, en schablonberäkning kan göras genom att räkna på lönen x 1,5 (50 % påslag).
Ett tips för budgeten är också att det ofta är möjligt att räkna med ideella timmar som en intäkt i projektet. En beräkning kan du göra i timmar eller vad det skulle motsvara i lön/kr.

Foto: August Nilsson, cc-by-nc-sa

Foto: August Nilsson, cc-by-nc-sa

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden