Pitcha idéen

Foto: By-nc-sa - rocketcandy på Flickr

När man har en idé och vill fånga den man möter, hur gör man då för att väcka intresset? Hur kan vi berätta så att fler vill bli delaktiga i att förverkliga idén, så att olika aktörer vill bidra med resurser?

Att ge en levande bild av det man skulle vilja göra är viktigt för att intressera fler. En poäng med att skapa ett stort intresse för en idé kan också vara att startsträckan blir kortare i mötet med andra. Ett exempel på det är framväxten av idén om Stapelbäddsparken, en skatepark utomhus i Malmö. När idén etablerades skrevs det så mycket i media att projektledaren John Magnusson sällan behövde berätta om projektet från grunden. Alla visste redan vad det handlade om när han kom till möten.

Vilka är det man vill intressera? Det kan handla om att hitta finansiärer, någon form av sponsor, eller att hitta personer och partnerorganisationer som vill vara med i projektet. Är man ensam med sin idé kan det också vara aktuellt att hitta en organisation som vill fungera som projektägare, genom vilken man kan genomföra idén. Media kan vara en kanal för att etablera idén och för att nå ut bredare.

För att hitta sitt sätt att berätta är det viktigt att pröva sig fram genom att presentera idén och reflektera kring vad det är man vill förmedla. Ett vanligt uttryck för att presentera en idé är att ”pitcha”, från engelska ”elevator pitch”. Om vi föreställer oss att du står i en hiss med en person som du vill intressera, hur presenterar du idén under er korta tid tillsammans i hissen?
En pitch behöver nu inte helt anpassas för den korta hiss-tiden, men vi kan tänka oss pitchen som första meningen eller sidan i en roman. När den fungerar lockas vi som läsaren vidare in i berättelsen, vi vill höra fortsättningen.

Vill få bidragsgivarna att känna samma

För Jon Carlstedt föddes idén till en film om nattarbetare när han såg människor arbeta vid spårvagnsrälsen i Göteborg.
”Jag började tänka på hur mycket jag tar för givet, som till exempel att kollektivtrafiken fungerar och att den gör det just för att det finns människor som arbetar med det på nätterna när andra sover, att fixa rälsen. Det finns många exempel på sådana saker och det var också det jag betonade när jag pitchade idén för Film i Skåne. Jag ville att man skulle känna samma som jag, genom frågor som utgick från vad vi helt enkelt tar för givet konstaterade vi att nattarbetare ser till att samhället fungerar på dagtid.”
Jon Carlstedt menar att som filmare är det viktigt att du kan presentera något visuellt och därför hade han med bilder och illustrationer målat upp en öppningsscen som utspelade sig just där vid rälsen, där arbetare svetsar och fräser. Pitchen lyckades och Jon fick utvecklingsstöd från Film i Skåne.
”Att filmare pitchar beror på att man kan behöva hjälp med utrustning, teknik eller lokaler och lön, den kommer ju inte från himlen direkt. Man vänder sig framförallt till produktionsbolag och filmpoler. Ibland kan man känna att det är väldigt mycket jobb för lite pengar, i synnerhet om man inte driver projekt med klassisk dramaturgi, samtidigt kan pitchen fylla en funktion i den kreativa processen, att den utvecklar och definierar projektet. Det kan också vara så att du får frågor som du inte kan eller vill svara på och då är det viktigt att vara tydlig med det, anledningen till att du inte har något svar.”

Hur lyckas vi då med att skapa en fångande pitch?
Viktigt är att flytta fokus från dig själv, varför projektet eller idén är viktig för dig, till mottagaren. Vem är mottagaren och vad är mottagarens drivkraft? Varför ska mottagaren vara intresserad av idén? Vad kan han eller hon bidra med? Med kunskap och medvetenhet om den som du riktar dig till blir det lättare att forma presentationen. Samtidigt är det viktigt att mottagaren själv får läsa in sin roll i sammanhanget, det behöver inte vara övertydligt.
Vi kan tänka oss två nivåer i utformandet av pitchen:
Att budskapet i första hand ska fokusera på visionen och resultatet, vad är det som ska skapas genom idén? I andra hand kan det handla om att presentera problemet eller möjligheten som idén svarar mot. Om det är välkänt behöver det inte utvecklas, ett exempel kan vara ett problem som klimathotet, där de allra flesta har med sig en bild av utmaningarna vi står inför.

När vi ser att vi har fångat intresset är det också viktigt att gå vidare till vad vi kan kalla nivå två där vi berättar hur idén kan genomföras och varför vi är de personer som ska göra det. Här är det också viktigt att vara kortfattad. Hur ska idén sättas i verket, hur är den möjlig att genomföra? Varför har just du eller ni den kompetens som behövs för att få idén att hända, att bli verklighet?

En pitch kan ha olika form. Från den muntliga berättelsen till en text, en temporär hemsida, en liten film eller något annat format. Att sticka ut eller att på något sätt provocera kan vara effektivt, men det är viktigt att det i så fall är något som man kan stå för och som har en förankring i idén.

Simon Klose: ”This is why I need your support!”

När dokumentärfilmaren Simon Klose skulle söka finansiering via Kickstarter skapade han en videopitch för sin idé: Att göra en film om personerna bakom The Pirate Bay och den pågående rättsprocessen. I videon berättar Simon Klose direkt in i kameran från en skumpig tuk-tuk någonstans i sydöstra Asien. Se videon på vimeo:

Foto: rocketcandy, by-nc-sa, Flickr

Foto: rocketcandy, by-nc-sa, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden