Historien bakom

Hur kan erfarenheter och kunskap om genomförande av idéer samlas, så att fler kan ta del och inspireras? Det var utgångspunkten när samtalet om jagharenide.org startade.

Att initiativet kommer från flera aktörer med bas i Malmö och Skåne är ingen tillfällighet, utan ett resultat av att det under en lång tid har byggts nya tvärsektoriella nätverk kring samhällsentreprenörskap och civilsamhällesfrågor. Samarbetet mellan Folkuniversitetet, Glokala Folkhögskolan och Malmö högskola (som utgör det tätaste nätverket bakom jagharenide) är ett exempel. Vi finns idag i ett nätverk i Öresund med konkreta samarbeten med forskare även på Lunds universitet, och i ryggsäcken har vi med oss forskningsprojekt där Linnéuniversitetet har varit drivande.

Konsten att bjuda in till delaktighet

Läs mer om Centrum för Publikt Entreprenörskap i skriften:
Konsten att bjuda in till delaktighet

Centrum för Publikt Entreprenörskap har de senaste åren etablerats som resurscentrum för människor och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Centrumet stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap, rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till nätverk – och nu även jagharenide.org som en resurs online.

En viktig inspiration till jagharenide.org är även de kurser i samhällsentreprenörskap och projektmetodik som Glokala Folkhögskolan genomför sedan flera år i samarbete med Malmö högskola.

Vi ser att en utveckling med ökad delaktighet och tillgänglighet, initiativ från medborgare som engagerar andra medborgare och idéer som utvecklar det gemensamma, det samhälleliga, är helt centralt. Inspirationen till materialet på jagharenide.org kommer från mötet med ideella föreningar som driver musikfestivaler, sociala företag som skapar unika arbetstillfällen, förskolekooperativ, företag med samhällsansvar som det bärande i sin affärsidé, konst & aktivism som provocerar fram nya förhållningssätt, tjänstemän som utvecklar samarbeten med civilsamhället och eldsjälar som är nav för en bygds lokala utveckling.

Skapandet av jagharenide.org har skett genom en process där både form och innehåll har diskuterats – och steg för steg blivit konkret. I maj 2013 presenterades den första versionen av sidan som helhet.

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden