Vilken form?

I vilken form ska man starta? Om en idé eller ett initiativ behöver en formell organisation är det dags att titta på olika möjligheter.

Är det en affärsverksamhet du vill utveckla? Då kan det vara en företagsform som gäller.

Valet av företagsform beror på verksamhetens karaktär, hur många och vilka man är som startar men också hur man vill att företaget ska styras.

1. Startar man företag själv är enskild firma den snabbaste vägen, där det inte finns något krav på startkapital.

2. Aktiebolag är den form man ofta tänker på när det gäller att driva företag. För att starta behövs en insats på 50 000 kronor. Vinst delas ut till aktieägarna, och bolagsstämma där aktieägarna har rösträtt utifrån sitt aktieinnehav utser styrelse för bolaget. Det finns även en aktiebolagsform med begränsad vinstutdelning.

3. En ekonomisk förening startas av minst tre personer eller organisationer. Varje medlem betalar ett insatskapital och eventuellt en årlig medlemsavgift. En medlem ska ha ekonomisk nytta av verksamheten, som producent, konsument eller anställd. Eventuell vinst delas ut i slutet av året som återbäring eller extra lön. Medlemmarna har varsin röst vid årsstämman, en demokratisk struktur. Många kooperativ och sociala företag använder den ekonomiska föreningen som form.

Läs mer om de här och andra företagsformer på verksamt.se. 

Handlar idén om att driva en fråga, förverkliga ett kulturhus, involvera frivilliga eller något helt annat? Då kan den ideella föreningen vara vägen.

Många olika typer av verksamheter drivs som ideella föreningar, alltifrån idrottsföreningar till fackliga organisationer. Det finns ingen lag som anger hur en ideell förening ska fungera, däremot mycket traditioner. En förening kan ansöka om organisationsnummer från Skatteverket, oftast ett krav för att kunna söka projektmedel och offentliga stöd.

Läs mer om att starta en ideell förening på forening.se.

Två exempel

Fanzingo – från ideell förening till aktiebolag

Mediehuset Fanzingo som har etablerats i Alby de senaste åren vill vara en plats där etablerade medieverksamma och unga möts. Många metoder har hunnit prövas i en rad olika projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. De senaste tre åren har föreningen Fanzingo gått från finansiering via enbart projektbidrag till att hitta flera intäktskällor. Samtidigt som de genomför uppdrag åt det offentliga och privata företag, har en ny medvetenhet om Fanzingos roll vuxit fram.

”Nu ser vi oss som samhällsentreprenörer, och då måste vi också agera med en annan förståelse för omvärlden”, menar Samuel Sjöblom som är en av verksamhetsledarna. Snarare än att ta strid mot det etablerade försöker man nu jobba för att hitta förtroendefulla samarbeten och på så sätt förändra långsiktigt. Under 2011 tar man ännu ett steg för att etablera sig som aktör och bildar ett aktiebolag som den ideella föreningen blir ägare av.

Sätra brunn – flera organisationsformer räddar och utvecklar

En ekonomisk förening med femton medlemmar bildades 2002 för att rädda brunnsmiljön Sätra brunn utanför Sala. Idag erbjuder man hotell, restaurang, spa, konferensmöjligheter, aktiviteter och återkommande öppna evenemang. Genom verksamheten bevarar och utvecklar man den 300-åriga kulturskatten med hundra hus och fem parker.

”Det har gått runt i åtta år, men vi såg att vi behövde få in mer pengar för att kunna ta nästa steg”, berättar Tord Berglind som är ordförande i den ekonomiska föreningen. Därför bildade man under 2010 två nya aktiebolag för fastigheterna och driften på Sätra brunn och utforskar en ny modell för lokal finansiering i samarbete med Lokalkapital Sala Heby AB. Den ekonomiska föreningen fortsätter som huvudägare i aktiebolagen. En ideell vänförening finns även för Sätra brunn, och planer finns på att starta en ny ideell förening med fokus på ungdomsverksamhet.

Foto: knotpr, Flickr

Foto: knotpr, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden