Röster om ledarskap

Videoklipp: Röster om ledarskap som samhällsentreprenör

Vision, handlingskraft, involverande, nätverkande, genomförande. Det här är olika sidor av ledarskap som är viktiga för att driva förändring, men behöver man hantera allt på en gång? Vi samlade perspektiv på ledarskap från personer som har mött många samhällsentreprenörer.

Röster #1:

Videointervju med Peter Bjerg, initiativtagare till bland annat KPH Projects i Köpenhamn och Magdalena Musiala, processledare med bakgrund i bland annat Entrepreneurs Sans Frontières i Paris.

Röster #2: 

”Fanzingo har utvecklat sitt tänkande kring vad de vill göra och sina relationer till dem som de vill påverka. Handling och reflektion är två helt olika tillstånd och man måste oftast skilja på de två.
 Alla som befinner sig i ”världsräddarbranschen” vet att just reflektion och eftertanke är något som man ofta prioriterar bort med risk för att man inte utvecklas, att man saknar en långsiktig strategi och att man riskerar att bränna ut sig.
 Jag vill därför skilja på systematiska eldsjälar och vanliga eldsjälar. De sistnämnda snurrar kring aktioner och utfall, utan att hinna diskutera intentioner och strategi. Men är det etablerade strukturer man vill förändra, då kan man räkna med motstånd och då måste man ha tänkt ut mål och strategi.”

Anneline Sander från Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, vid ett seminarium om ledarskap (mars 2011, Malmö)

Källa: socialinnovation.se

Röster #3:

”Om syftet är att göra världen lite bättre så är det väldigt viktigt att gå till botten med vad som är drivkraften. Det är viktigt att orka hela vägen, och det kan man bara göra genom att utgå ifrån sig själv och veta vad man vill.”

Sophia Ersson, projektledare.

Röster #4:

”Man drar igång något utifrån ett frö, eller en skiss, och samlar människor för att utveckla något. Så småningom tar det en form. Det är en annan typ av projektledning då det inte finns någon planering för hela genomförandet.

När jag har resonerat om det skulle jag vilja säga att det är en process från ”a till x”, där x är okänd. Det intressanta, det är att den här punkten x kan vara något mer, något större än vad man kunde förutse eller förvänta sig. Det kan innehålla en utveckling. Om man redan från början har bestämt vad som ska bli punkt b så blir det ingen riktig utveckling, då är alla ramar satta. Det som är intressant är att låta processen ge något till målet.”

Mårten Strömquist, konstnär och projektledare (1949-2012)

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden