Organisationsteori

Foto: baratunde CC-BY-NC-SA, on Flickr

Varför är det intressant och relevant att ta upp olika typer av organisationsteoretiska perspektiv? En viktig utgångspunkt är att ett sådant perspektiv kan möjliggöra utveckling genom att man kan göra en kritisk analys av sin organisation och hur man agerar i olika typer av situationer.

Forskningen inom organisationsteori har lite drygt ett hundratal år på nacken och utvecklades i relation till tankar om arbetsdelning i det industriella samhället. Den mest grundläggande frågan är kanske den varför man organiserar sig. Ett synsätt på detta är att organisering handlar om att skapa ett system där man genom samordning får möjlighet att ta tillvara på de olika typer av resurser man har tillgång till och därigenom får möjlighet att lösa de utmaningar man står inför. En annan tolkning är att människor går samman för att man har en gemensam världsbild eller gemensamma värderingar.

Bland organisationer kan man se alla typer av myndigheter, företag eller föreningar. Vi avser då formella organisationer, vilket betyder att det finns något som reglerar gränsen mellan den aktuella organisationen och omvärlden. Genom att uppfylla någon form av regler, som medlemskap eller anställning, blir man en del av en sådan organisation men även mer informella sammanslutningar av människor som kan beskrivas som organisationer, exempelvis nätverk. I ett sådant nätverk kan man ingå som en del av den större helheten, i många fall utan att man behöver göra någon form av formell ansökan eller genomgå någon form av antagningsprocess. Exempel på sådana informella nätverk är de så kallade ”open source”-nätverken som bland annat utvecklar kostnadsfri programvara.

Foto: Baratunde, cc-by-nc-sa, Flickr

Foto: Baratunde, cc-by-nc-sa, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden