Idégenerering

ide

- Idégenerering, det är det som händer alldeles innan, säger Ingemar Pettersson. Kanske tar du en öl i en bar eller dricker kaffe med en vän och plötsligt får du en fantastisk idé, säger att ”det här borde vi verkligen göra” eller ”det där har jag faktiskt aldrig tänkt på”. Det som ger upphov till den här fantastiska idén, det är analysen och det är den vi kallar för generering.

Oavsett om du sitter i en bar, på ett kafé eller på din arbetsplats på en organisation analyserar du samhället, omvärlden eller det som finns omkring. Du ser behov och behoven leder i sin tur till att idéer genereras och frågeställningar leder till möjliga lösningar. Helt enkelt, ur något som redan finns föds något nytt.

- När vi har gjort en behovsanalys, till exempel ”vi behöver fler medlemmar till den här organisationen” är det är dags att spåna kring hur vi kan lösa det här problemet. Det är viktigt att ge processen tid, att inte skynda fram i jakten på lösningar utan istället hålla oss kvar i det kreativa stadiet där allt, alla förslag och idéer, är ok. Vi kallar det ja-tid.

Ingemar Pettersson menar att vi har en tendens att springa iväg i det här stadiet, någon föreslår en lösning och vi tycker att den är bra och så kör vi på den. Han anser att vi snarare bör sträva efter att skapa ett kreativt rum där alla är delaktiga och där vi bejakar idéer utan att värdera. Så fort vi säger nej är det kört, säger han. För att stärka delaktigheten är det viktigt att vara tydlig med hur processen kommer att gå till.

Ingemar Pettersson

- Vi uppmuntrar alla att komma med idéer och berättar att vi sedan kommer bearbeta och strukturera dem för att därefter göra ett urval som vi sedan utvecklar. Även om det är en idé som du själv driver kan det vara viktigt att avsätta tid för att tillsammans med andra strukturera upp de möjliga lösningar som finns. Till slut har vi, till exempel, tio bra idéer. I urvalsprocessen som vi benämner som en negativ granskning, den kallar vi nej-tid, är fokus att hitta den lösning som är bäst lämpad för vårt syfte utifrån de förutsättningar vi har.

- Det finns alltså en tydlig gräns mellan idégenerering och utveckling, där genereringen är det frö som sätts och där utvecklingen står för den omvandling som får fröet att gro. Vi tittar helt enkelt på vilka resurser vi har för att genomföra idén eller på vilket sätt vi kan utveckla den så att den blir genomförbar.

Om du vill veta mer

Ingemar Pettersson håller i kurser och  föreläsningar kring kreativitet och idéprocesser.

Idélaboratoriet från Malmö samarbetar mycket med Minc och håller bland annat i idéagentskurser. De har även tagit fram en bok som heter ”Idéagenten” och som är fylld med tips på hur man idégenererar och idéutvecklar.

Många pratar även om kurser i Art of Hosting som ett bra sätt att bygga sin idégenereringskompetens.

Foto: Proportis, Flickr

Foto: cc by-nc-sa Proportis, Flickr

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden