Bli fler – organisering av volontärer

Fler_sidor_av_verkligheten

Ideellt engagemang smittar och volontärskap kan vara ett sätt att involvera fler i ett initiativ. Med tydliga ramar kan det bli lättare att komma med i en verksamhet, men det är viktigt att börja med att ställa sig frågan: Varför vill vi involvera volontärer?

En bra utgångspunkt att ha med sig är att det tar tid och resurser att samordna volontärer. Det är bra att först ställa sig frågan: Varför vill vi involvera volontärer? Är det för att vi vill att fler ska bli medskapare i verksamheten – och på så vi skapa delaktighet och ett större ansvarstagande inför en gemensam utmaning? Eller behöver vi fler hjälpande händer för att utföra något? Eller är volontärskapet i sig en del av vad initiativet syftar till?

Oavsett orsak är det viktigt att själv vara klar med syftet och kunna förklara det för fler. Ett volontäruppdrag blir ofta mer meningsfullt och givande om jag vet varför jag gör något och vad det bidrar till!

Volontärskap kan i sig vara en stor vinst oavsett uppdrag. Det finns ett egenvärde i att vara där av egen fri vilja och på ideell basis, både för volontären och ”mottagaren”. Ideellt engagemang smittar av sig och volontärer bidrar med ny kompetens, nya perspektiv, nätverk, kontakter och kraft.

Vad kan vara bra att tänka på i organisering av volontärer?

  • Varför vill vi involvera volontärer?
  • Vilka uppdrag finns och vad betyder de konkret?
  • Vilka drivkrafter finns till engagemang? Behöver de bemötas på olika sätt?
  • Behöver de frivilliga vara försäkrade? Kan vi stå för det?
  • Hur rekryterar vi volontärer? Vilka kanaler kan vi använda?
  • Hur är vi välkomnande mot alla? Har alla möjlighet att vara med eller finns det olika hinder?

Fler tips hittar du på www.volontarbyran.org.

2 exempel på organisering av volontärer

WinWin Volontär – En WinWin volontär bidrar under en kväll till att möjliggöra en möteskväll mellan företag och föreningar. Det är ett engagemang som realiseras under en kväll, men det finns också möjlighet att gå vidare till andra uppdrag. Volontärerna är inte organiserade av en förening utan Frivilligcentra Malmö rekryterade och utbildade volontärerna. Läs gärna mer i reportaget ”På jakt efter win-win-win…”

Fler_sidor_av_verkligheten

Glokala Folkhögskolan och Fria Tidningen samarbetar om medborgarjournalistik.

Medborgarjournalister – som medborgarjournalist ges volontärerna möjlighet att förmedla nyheter som de ser och saknar. Genom en folkhögskolekurs och coachning ges de verktyg och resurser i att utföra uppdragen. Ett samarbete mellan Glokala Folkhögskolan och Fria tidningen möjliggör volontärskapet för alla.

Text: Alexandra Fritzon

Lämna en kommentar

*

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden