Yalla Trappan – ett arbetsintegrerande socialt företag

bild1

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag. Uttrycket ”arbetsintegrerat” skall i detta sammanhang förstås ur två perspektiv: För det första är det övergripande målet för Yalla Trappan att bidra till att skapa arbete åt kvinnor som annars har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och för det andra står det för … [Läs mer...]

Stapelbädden – en innovativ mötesplats

Stapelbädden

Kockums varv hade ett antal stapelbäddar där fartygen byggdes och varifrån de sedan gick av stapeln ner i hamnen för att byggas klara. En av bäddarna finns kvar och i och där har en rik verksamhet utvecklats där den mest namnkunniga är Stapelbäddsparken som är en djärvt formgiven skateboardpark. Både parken och byggnaden är … [Läs mer...]

Vad är en Frivilligcentral?

Alexandra Fritzson, Frivilligcentra Malmö. Foto: Jenny Ljunggren.

En grund i frivilligcentralernas arbete är att engagera människor utifrån deras egna önskningar och behov, med utgångspunkten att alla människor har något att ge. En frivilligcentral kan vara organiserad på olika sätt och drivas av olika aktörer, både ideell och offentlig sektor. Verksamheten i sig kan också se olika ut. Vissa … [Läs mer...]

Drömmen om den goda affären

Ekolivs på Ronnebygatan 1. Foto: August Nilsson.

Ekolivs varvar försäljning av ekologiska varor med en stor portion »diskbänksidealism«, utan att för den delen höja konsumentmakten till skyarna. Här berättar Lotta Narvehed och Emil Schön om hur deras verksamhet som kooperativ fungerar i vardagen. På Ronnebygatan 1 i centrala Malmö  ligger en liten butik med namnet »Ekolivs« … [Läs mer...]

Lokalt engagemang räddade en kulturskatt

vanner

En av Sveriges äldsta kurorter räddades när en grupp bygdebor med vilda visioner gick samman. Idag har de drivit Sätra Brunn i 11 år och investerat många tusen ideella timmar. Vad kan man göra på en plats med hundra hus? Hur hittar man finansiering för att utveckla en kulturskatt? Tar man landsvägen västerut från Uppsala, eller … [Läs mer...]

Mod att förändra

CourageNr1_ledare

Ledare i Courage #1: Courage står för mod att förändra och jag tror på förändring. Jag har sett så många som varit helt uträknade resa sig och förändra sina liv. En av dem är Lennart, som blev mr Aluma med många Malmöbor. När vi träffades första gången hade han nyligen valt bort drogerna och bodde på ett härbärge. På … [Läs mer...]

På jakt efter win-win-win…

NIC_Magasin_nr11_Lowres-20

Ideellt engagerade i Sverige gör tillsammans insatser som uppgår till 400 000 heltidsårsarbeten. Hur mycket tid en enskild insats tar varierar så klart. Philip Anterup, student vid Malmö högskola, testade på ett korttidsuppdrag under eventet Win-Win Malmö i april 2012. Runt Philip Anterup rör sig cirka hundra förväntansfulla … [Läs mer...]

”Man kanske kan ta det här, och göra så här – eller så här…”

NIC_10_Foto_Apokalyps_s36

NIC träffar två industridesigners som hittade varandra och energin till att skapa utifrån det förbrukade. Längst ute på en kaj i en del av Malmös stora hamnområde har Apokalyps Labotek flyttat in, och hittat en plats för experimenterande och möten med samarbetspartners. Egna projekt blandas med uppdrag för kommuner, högskolor och … [Läs mer...]

Mondragon – ett annat sätt att se på företagande?

I en baskisk dalgång grundades för mer än femtio år sedan Mondragon, som idag utvecklats till världens största arbetarkooperativ, eller mer korrekt beskrivet en federation av mer än 100 mindre och större kooperativ. 2010 arbetade totalt 83 869 personer inom Mondragons verksamheter, och den totala omsättningen uppgick till 140 miljarder … [Läs mer...]

Om kraften i ”som om”

NIC10_kronika_som_om

Vårt samhälle är ett förändring­arnas samhälle. Vi märker detta överallt. Men att säga att vi lever i ”ett förändringarnas samhälle” är inte tillräckligt. De föränd­ringar som vi måste hantera innehåller allt oftare genuina osäkerheter. Sådana osäkerheter kan inte elimineras, inte ens minskas, genom en mera noggrann och … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden