Gör det tillsammans - skapa sammanhang

Foto: August Nilsson CC-BY-NC-SA

Hur skapar vi sammanhang för att genomföra idéer eller projekt? Det finns både erfarenheter och teorier vi kan titta på för inspiration och vägledning.


Hur vi väljer att skapa struktur i genomförandet av idéer beror till stor del på vad vi ska göra, men en hel del frågor är generella. Hur bygger man upp en verksamhet? Vilka alternativ för att organisera sig finns, hur gör andra samhällsentreprenörer? Hur får man samman människor och hur kan vi förstå dynamiken i grupper? Vad menar vi med ett begrepp som ledarskap?


Att skapa delaktighet i det vi ska göra är ofta en viktig förutsättning. Både för motivationen hos de som är med kontinuerligt i det täta arbetet, men också genom att öppna upp för ett bredare nätverk av intresserade personer och organisationer.


Välkommen att läsa mer i artiklar med fördjupning!

Deltagande metoder

”Experter som kommer in är inte längre ett effektivt sätt att lösa problem. Helt enkelt eftersom verkligheten vi befinner oss i rör sig för snabbt, mångfalden av perspektiv är överväldigande, informationsmängden är överväldigande. Tanken att någon kan vara expert i den här kontexten är fullkomligt löjlig. Expertisen ligger i … [Läs mer...]

Idégenerering

ide

- Idégenerering, det är det som händer alldeles innan, säger Ingemar Pettersson. Kanske tar du en öl i en bar eller dricker kaffe med en vän och plötsligt får du en fantastisk idé, säger att ”det här borde vi verkligen göra” eller ”det där har jag faktiskt aldrig tänkt på”. Det som ger upphov till den här fantastiska idén, … [Läs mer...]

Röster om ledarskap

Videoklipp: Röster om ledarskap som samhällsentreprenör

Vision, handlingskraft, involverande, nätverkande, genomförande. Det här är olika sidor av ledarskap som är viktiga för att driva förändring, men behöver man hantera allt på en gång? Vi samlade perspektiv på ledarskap från personer som har mött många samhällsentreprenörer. Röster #1: Videointervju med Peter Bjerg, … [Läs mer...]

Organisationsteori

Foto: baratunde CC-BY-NC-SA, on Flickr

Varför är det intressant och relevant att ta upp olika typer av organisationsteoretiska perspektiv? En viktig utgångspunkt är att ett sådant perspektiv kan möjliggöra utveckling genom att man kan göra en kritisk analys av sin organisation och hur man agerar i olika typer av situationer. Forskningen inom organisationsteori har lite drygt … [Läs mer...]

Hur lockar vi fram gruppens potential?

Som människor har vi förmåga att lära av våra erfarenheter och att anpassa oss till nya förutsättningar. Genom att medvetet reflektera över våra erfarenheter kan vi träna oss i att bidra till mer konstruktiva grupprocesser. Vilken roll tar jag själv i grupper och hur kan gruppers utveckling förstås? Möjligheterna med väl … [Läs mer...]

Nätverk – informell organisering

Att organisera sig genom nätverk kan ha många fördelar om det handlar om en idé eller en fråga där det är viktigt att samla många krafter. Det behöver inte finnas krav på motprestationer för att vara med i nätverket som ofta har en platt struktur. Det kan vara lätt att gå in i och ut ur, men det skapas alltid ett gemensamt sammanhang. … [Läs mer...]

Vilken form?

I vilken form ska man starta? Om en idé eller ett initiativ behöver en formell organisation är det dags att titta på olika möjligheter. Är det en affärsverksamhet du vill utveckla? Då kan det vara en företagsform som gäller. Valet av företagsform beror på verksamhetens karaktär, hur många och vilka man är som startar men också … [Läs mer...]

Bli fler – organisering av volontärer

Fler_sidor_av_verkligheten

Ideellt engagemang smittar och volontärskap kan vara ett sätt att involvera fler i ett initiativ. Med tydliga ramar kan det bli lättare att komma med i en verksamhet, men det är viktigt att börja med att ställa sig frågan: Varför vill vi involvera volontärer? En bra utgångspunkt att ha med sig är att det tar tid och resurser att … [Läs mer...]

Centrum för Publikt Entreprenörskap Glokala Folkhögskolan Folkuniversitetet Malmö Europeiska regionala utvecklingsfonden